Общи условия за ползване

Условията, при които можете да използвате онлайн магазина topgal.bg са посочени по-долу. Те рамкират минимални изисквания. Използването се подчинява на общите разпоредби на закона. Използвайки уеб сайта topgal.bg се съгласявате с тях и приемате споразумение, което се сключва между Вас и фирма ВМД ОФИС КОНСУЛТ ООД (официален представител за България), с адрес на управление гр. София, ул. Тунджа 18, ЕИК: 130960053

При ползване на услугите, предлагани от ВМД ОФИС КОНСУЛТ ООД Вие изразявате съгласие, че го правите на Ваша отговорност. ВМД ОФИС КОНСУЛТ ООД не носи отговорност за информацията, услугите и гаранциите, дадени от производителите на продукти или услуги. Ние полагаме усилия да поддържаме максимално точна информацията на сайта, но не гарантираме липсата на технически грешки.

Всички цени на стоки са с включен ДДС. ВМД ОФИС КОНСУЛТ ООД запазва правото си да променя цените на предлаганите в сайта продукти, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Всеки клиент на интернет магазина topgal.bg се задължава да заплати цената, актуална по време на сключване на споразумението, съгласно настоящите общи условия.

Телефони за контакт с фирмата: 0898777375, 0898777780

!!! Телефоните са за връзка с фирмата. За всякакви въпроси, свързани с продуктите и услугите, които предлагаме, моля да ползвате останалите форми за контакт!

Връщане и замяна

Правилата и условията рамкират само минимални изисквания. Използването на сайта се подчинява на общите разпоредби на закона. Запазваме правото си да откажем достъп или да блокираме акаунт на потребители при злоупотреба при ползване. За злоупотреба се счита всичко, което противоречи на общоприетите морални и етични норми, общоприетите търговски практики, на регламентите и действащото законодателство, или е във вреда на ВМД ОФИС КОНУЛТ ООД. Продажбата на продукти на непълнолетни е забранена.
В случай на замяна на стока (по желание на клиента, не по вина на търговеца), клиентът заплаща 2 куриерски такси за транспорт, в двете посоки. Опаковката не трябва да е разкъсана и повредена, трябва да е във вида, в който е получена. В срок от 14 работни дни от получаването на стоката Вие може да я върнете или подмените. Транспортните разходи в този случай са ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА според тарифите на куриерската фирма. Изключение са случаите на констатирани дефекти или липси, когато всички разходи по транспорта се поемат от търговеца. Съгласно законодателството, потребителят има правото да уведоми търговеца в писмен вид, че се отказва от покупка без да дължи неустойка и без да посочва причина, в рамките на 14 (четиринадесет) работни дни от датата на получаване на продукта като се задължава да поеме разходите за връщане. Връщането на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показва следи от износване, драскотини, охлузвания или други нередности, несъответстващи с изискванията за връщане или замяна, ВМД ОФИС КОНСУЛ ООД си запазва правото да откаже връщането или да приспадне част от стойността на продукта, за което клиентът ще бъде уведомен.
За стоките, които подлежат на гаранционно обслужване Вие ще получите гаранционна карта. Констатираните фабрични дефекти ще бъдат отстранени в 30 дневен срок от датата на получаване на рекламацията. При получаване на пратката заплатете стойността на наложения платеж и от този момент нататък можете да върнете стоката в 14 дневен срок, като тя трябва да е с оригиналната си опаковка, да има добър търговски вид и да няма механични повреди. В този случай търговецът се задължава да възстанови сумата на купувача или да подмени стоката, като транспортните разходи са за сметка на продавача. Всички продукти, които се предлагат в topgal.bg се ползват от условия за гаранция, съгласно закона и търговските политики на производителя. Продуктите са нови, в оригинални опаковки и произлизат от оторизирани източници на всеки производител.
Потребителят има право на рекламация, независимо от това дали производителят е предоставил гаранция, при:
1. констатирани липси;
2. дефекти на стоката;
4. несъответствие с обявената търговска марка.
Рекламацията при констатирани липси и явни дефекти се предявява до три работни дни след закупуването на стоката.

За връщане на дефектна стока е необходимо да изтеглите и попълните стандартна бланка за рекламация.
За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Оставаме на разположение за всякакви въпроси, коментари и препоръки. Можете да се свържете с нас на:
email: vmd.office@gmail.com
skype: vmd.office
тел. 0898777375 или 0898777780
ЗАБЕЛЕЖКА: Посочените телефони не се използват за поръчки и запитвания!
Съгласно законното право, при връщане на продукта, възстановяването на заплатената му стойност ще бъде осъществено в рамките на 7 (седем) работни дни от връщането. ВМД ОФИС КОНСУЛТ ООД не носи отговорност за вреди от всякакъв вид, в резултат на които КЛИЕНТЪТ или трето лице може да пострадат, за вреди, произлизащи от използването на продукти.
ВМД ОФИС КОНСУЛТ ООД не носи отговорност за преки загуби или ненужни разходи, претърпени от КЛИЕНТА, за които няма пряка вина. ВМД ОФИС КОНСУЛТ ООД не гарантира, че предлаганите продукти са подходящи за други цели, различни от описаните в сайта.
ВМД ОФИС КОНСУЛТ ООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си при бедствени условия или по причини извън нейния контрол.
За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Нашата работа е обвързана с работа на куриерски фирми и друг физически персонал, което предполага обработка на поръчки в работно време, извън официални празници и почивни дни.

Изтеглете и попълнете Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора: (бланка) Попълнената бланка може да изпратите с куриер или на имейл vmd.office@gmail.com